Termeni și condiții

Recunoaștere și acceptare

Vă sfătuim cu insistentă să parcurgeți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a folosi Platforma, deoarece aceștia conțin informații esențiale privind drepturile și responsabilitățile dumneavoastră.

Atunci când accesați Platforma sau utilizați Serviciile sub orice formă, acest lucru confirmă în mod expres, liber și neechivoc consimțământul dumneavoastră la întregul conținut al Termenilor și Condițiilor, precum și la orice prevedere din aceștia.

Utilizatorii sunt pe deplin conștienți și acceptă cu fermitate prevederile Termenilor și Condițiilor, angajându-se să utilizeze Serviciile în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii care au creat un cont pe Platformă înțeleg și acceptă că utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice acces ulterior la Platformă, oricare dintre paginile acesteia și/sau utilizarea Serviciilor, inclusiv a oricărei componente a acestora, reprezintă o acceptare completă și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din aceștia.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acești Termeni și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Serviciile oferite de Platformă. Refuzul de a accepta acești Termeni și Condiții, sau oricare dintre prevederile acestora așa cum sunt exprimate în prezent, implică obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesarea Platformei.

De asemenea, prin accesarea Platformei, Utilizatorul confirmă în fața Administratorului Platformei că are cel puțin 18 ani și că, conform legilor aplicabile, are dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze paginile Platformei. Utilizatorul își asumă în întregime responsabilitatea pentru alegerea, utilizarea și punerea în aplicare a Serviciilor.

Termeni și condiții ale site-ului intreaba.doctor

1. Dispoziții generale

Prezentul document, care conține Termenii și Condițiile de utilizare a Platformei www. intreaba.doctor (denumită în continuare "Termeni și Condiții"), stabilește condițiile în care orice persoană poate vizita sau accesa platforma www.intreaba.doctor, sau poate utiliza (în orice manieră) serviciile oferite prin intermediul platformei.

În cadrul acestor Termeni și Condiții, următorii termeni sunt definiți astfel:

- "Platforma" sau "intreaba.doctor" - reprezintă platforma/aplicația web www.intreaba.doctor
- "Administratorul Platformei" - COGNITUM LABS S.R.L., Str. Dealului nr.11, 550010 Sibiu RO, CUI: 48672235, ONRC: J32/1557/2023;
- "Serviciul/Serviciile" - se referă la orice serviciu/servicii oferite prin Platformă, sau la orice modul sau componentă a acesteia;
- "Utilizatorul" - se referă la orice persoană care vizitează sau accesează Platforma, care își creează un cont pe Platformă sau dorește să utilizeze sau folosește efectiv Serviciul;
- Asistentul virtual "Dr. Popescu" - se referă la personajul virtual creat cu inteligenta artificiala, care oferă răspunsuri la întrebările Utilizatorilor prin intermediul Platformei; Este un model de limbaj, un sistem de inteligență artificială care poate înțelege și genera limbaj natural. Dr. Popescu este, un personaj imaginar al unui program, un model lingvistic, cu o bază de cunoștințe extinsă, specializat în domeniul medicinei. Titlul "Dr." și numele, Popescu, sunt doar elemente fictive, pentru a crea un asistent virtual.
- "Legea nr. 95/2006" - face referire la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

2. Prezentare generală

Intreaba.doctor este o platformă digitală care facilitează comunicarea între Utilizatori și asistentul virtual "Popescu", oferindu-le un mijloc eficient și personalizat de comunicare la distanță.

Dr. Popescu este, un personaj imaginar al unui program, un model lingvistic, cu o bază de cunoștințe extinsă, specializat în domeniul medicinei. Titlul "Dr." și numele, Popescu, sunt doar elemente fictive, pentru a crea un asistent virtual. Prin intermediul Platformei, asistentul virtual “Popescu” furnizează Utilizatorilor, la cerere, servicii de consultanță care constau în sfaturi și informații generale, cu scop informativ, bazate exclusiv pe informațiile furnizate de Utilizatori. Sfaturile generale oferite de asistentul virtual “Popescu", nu înlocuiesc consultațiile medicale și tratamentele efectuate în cadrul unei întâlniri directe medic-pacient, fizică, și nu pot fi considerate ca înlocuind recomandările medicale obținute în urma unei astfel de întâlniri medicale fizice, efectuate în persoană.

Răspunsurile furnizate de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei au un caracter informativ și educativ și nu pot fi în niciun caz echivalente cu consultații medicale fizice sau analize medicale de specialitate efectuate în unități sanitare publice sau private. Din cauza limitărilor asociate interacțiunilor online, nu se poate oferi o consultare medicală detaliată prin intermediul Platformei. Prin urmare, sfaturile generale furnizate prin intermediul Platformei reprezintă doar un complement, nu o înlocuire pentru consultarea medicală fizică, efectuată în persoană de un medic.

Prin urmare, vă recomandăm insistent să nu vă bazați exclusiv pe sfaturile oferite prin intreaba.doctor pentru deciziile viitoare, ci să consultați un medic în persoană, în special în cazul unor afecțiuni grave sau dacă sunteți conștient de existența unor astfel de afecțiuni. Nici Administratorul Platformei, nici asistentul virtual “Popescu” care furnizează sfaturi prin intermediul Platformei nu pot fi considerați responsabili pentru orice prejudiciu sau pierdere suferite de Utilizator.

În plus, dacă aveți o urgență medicală, vă rugăm să contactați în mod direct Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, sunând la numărul 112. Nici Platforma, nici adminstratorii prin intermediul Platformei nu oferă servicii pentru urgențe medicale.

Din moment ce diagnosticul medical necesită o consultare fizică în persoană, sfaturile generale oferite de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei nu pot fi considerate un diagnostic medical.

Serviciile de consultanță furnizate de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei se bazează exclusiv pe informațiile furnizate de Utilizatori cu privire la starea lor de sănătate, istoricul medical, tratamentul în curs, rezultatele analizelor sau investigațiilor medicale anterioare sau cunoașterea unor afecțiuni preexistente. Prin urmare, acuratețea sfaturilor generale oferite de asistentul virtual “Popescu” depinde de informațiile prealabile, corecte și complete furnizate de Utilizatori. Având în vedere acest aspect, trebuie să înțelegeți că o descriere incorectă, inexactă sau incompletă a problemei dvs. poate duce la discrepanțe între sfaturile oferite de asistentul virtual “Popescu” și starea reală de sănătate.

Administratorul Platformei se ocupă exclusiv de menținerea funcționalității și performanței Platformei, fără a interveni în furnizarea serviciilor de consultanță de către asistentul virtual “Popescu” către Utilizatori. Prin urmare, Administratorul Platformei nu oferă servicii medicale și nu poate fi considerat o "unitate sanitară privată" sau un "furnizor de servicii medicale" în sensul Legii nr. 95/2006. Prin urmare, Administratorul Platformei nu interferează în niciun fel în relația directă dintre Utilizator și asistentul virtual “Popescu”, limitându-se să ofere un mediu de comunicare pentru aceștia.

3. Drepturile asupra conținutului din site

Conținutul și elementele de grafică ale Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Platformă, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Platformă) aparțin Administratorului Platformei și partenerilor săi și reprezintă conținutul Platformei. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Platformei sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Platformă este indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Platformei este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de "comunicate de presă". Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Platformă au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Platformei nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Platformei sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acesteia.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Platformei, sau partenerii, le dețin asupra/în legătură cu Platforma, Conținutul acesteia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreunei prevederi de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Platformei.
Conținutul Platformei, indiferent de zona în care se află pe Platformă și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Platformei.
Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei Platforme sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Platformei își rezervă dreptul de a acționa in instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă in orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a conținutului Platformei în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa de email [email protected]
Este strict interzisă postarea pe Platformă a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Platformei va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Platformei, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Platformă ori pentru modificarea in orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Platformă sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Platformă, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

4. Declarație privind protecția datelor personale

În conformitate cu cerințele legii aplicabile în domeniul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Platformei se angajează să administreze datele personale furnizate de Utilizatori în mod sigur și doar în scopurile specificate. Pentru informații suplimentare despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă invităm să consultați Politica de Confidențialitate.

5. Limitarea responsabilității Platformei

Administratorul Platformei se străduiește să asigure exactitatea și încrederea în conținutul Platformei și să corecteze erorile și omisiunile în cel mai scurt timp posibil. Cu toate acestea, nu există nicio obligație asumată și nici o garanție implicită sau expresă cu privire la conținutul Platformei sau la întregul conținut furnizat de Utilizatori.

Administratorul Platformei nu oferă nicio garanție sau răspundere pentru conținutul Platformei și nu poate fi tras la răspundere în nicio situație pentru pierderi sau prejudicii rezultate din utilizarea oricărei părți a conținutului Platformei sau din imposibilitatea de a o utiliza, indiferent de cauza sau de interpretarea greșită a conținutului.

Utilizatorii trebuie să înțeleagă că furnizarea Serviciului poate fi influențată de condiții obiective și că serviciile oferite prin Platformă sunt furnizate "așa cum sunt", fără nicio garanție, iar utilizarea lor este la riscul Utilizatorului. Ca urmare, Administratorul Platformei nu poate fi făcut responsabil pentru informațiile și datele din conținutul Platformei, inclusiv text, imagini, secvențe video și alte activități legate de utilizare, sau pentru orice efecte juridice rezultate din acestea.

Utilizatorii trebuie să înțeleagă că Administratorul Platformei nu este responsabil pentru nicio întrerupere, disfuncționalitate sau eroare în funcționarea Platformei sau pentru erori tehnice de orice fel. Administratorul poate fi tras la răspundere doar în cazul în care erorile sau problemele tehnice sunt direct și exclusiv rezultatul unei neglijențe grave din partea sa.

În mod clar, Utilizatorii trebuie să înțeleagă și să accepte că Administratorul Platformei nu poartă nicio răspundere pentru orice tip de daune directe sau indirecte, inclusiv pierderi de profit, daune comerciale sau alte pierderi imateriale, cauzate de utilizarea Serviciului sau a conținutului Platformei sau de efectele legale ale acestora.

Utilizatorii poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea, completitudinea și veridicitatea informațiilor furnizate asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei. Platforma și asistentul virtual “Popescu” nu poartă nicio responsabilitate în cazul în care informațiile primite de la Utilizator conțin omisiuni, inadvertențe sau sunt incorecte.

Răspunsurile furnizate de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei au un caracter informativ și educațional și nu pot înlocui sub nicio formă consultațiile medicale fizice sau analizele medicale specializate. Prin urmare, Utilizatorii nu trebuie să se bazeze exclusiv pe sfaturile oferite prin intreaba.doctor fără a consulta un medic specializat în persoană, înainte sau după aceasta. Dacă Utilizatorul nu respectă sfaturile primite, le aplică necorespunzător sau ignoră potențialele riscuri semnalate de asistentul virtual “Popescu”, acesta din urmă este exonerat de orice formă de răspundere.

Utilizarea informațiilor furnizate prin Serviciile oferite de Platformă se face sub întreaga răspundere a Utilizatorului. Asistentul virtual “Popescu” și Platforma nu poartă nicio responsabilitate pentru eventuale daune, pierderi, suferințe, traume sau alte pierderi suferite de Utilizator.

Administratorul Platformei are ca responsabilitate asigurarea funcționalității și performanței Platformei și nu intervine în textul generat de asistentul virtual “Popescu”. Prin urmare, Administratorul Platformei nu oferă servicii medicale și nu poate fi considerat o unitate medicală privată sau un furnizor de servicii medicale conform Legii nr. 95/2006. Administratorul Platformei nu poartă nicio responsabilitate pentru serviciile oferite de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Platformei furnizează doar un mijloc de comunicare pentru partajarea unor informații generale sau specializate indicate de Utilizator, și nu are nicio obligație sau răspundere cu privire la serviciile prestate de asistentul virtual “Popescu” prin intermediul Platformei.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Platformei, precum și operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi sunt exonerați de orice răspundere. Aceste cazuri de forță majoră includ, dar nu se limitează la: erori în funcționarea echipamentului tehnic al Administratorului Platformei, lipsa conexiunii la internet, lipsa conexiunilor telefonice, viruși informatici, atacuri cibernetice de orice fel, interferențe cu programe informatice malițioase, acces neautorizat la sistemele Platformei, erori de operare, grevă etc.

Utilizatorii declară că înțeleg și acceptă în mod expres clauzele privind "Limitarea răspunderii" din acest capitol, în conformitate cu articolul 1203 din Codul Civil.

6. Legea aplicabilă. Soluționarea litigiilor

Drepturile și responsabilitățile Utilizatorilor și ale Administratorului Platformei, așa cum sunt stipulate în Termeni și Condiții, precum și toate implicațiile legale generate de acești termeni, vor fi interpretate și supuse legii române în vigoare.

În cazul apariției unui litigiu legat de Termeni și Condiții, se va încerca în primul rând o soluționare pe cale amiabilă. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă din municipiul București, cu excepția situațiilor în care există dispoziții legale imperative contrare.

7. Tarife si plăți

Pentru utilizarea Platformei prin WhatsApp, este necesară achiziția unui abonament plătit. Utilizatorii sunt obligați să achite în avans tariful specificat pe Platformă. Accesul la Serviciile pe canalul WhatsApp este permis numai după achitarea abonamentului.
Pe canalul web al Platformei, accesul rămâne gratuit, iar utilizatorii au posibilitatea de a face donații benevole, fără a fi condiționați de un abonament.
Tarifele pentru abonamentul pe WhatsApp pot fi ajustate oricând de către Administratorul Platformei, iar noile prețuri devin efective imediat ce sunt publicate pe Platformă. Aceste modificări afectează doar abonamentele încheiate după actualizare.
Modalitatea de plată acceptată pentru abonament este cea online, cu cardul, prin intermediul unui procesator de plăți terț. Administratorul Platformei nu intervine în acest proces și nu are acces la informațiile bancare ale utilizatorilor. Astfel, utilizatorii trebuie să respecte termenii procesatorului de plăți, iar Administratorul Platformei nu este responsabil pentru eventualele probleme legate de efectuarea plăților.
Pentru a vă dezabona de la serviciul pe WhatsApp, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa [email protected]. În acest e-mail, este necesar să specificați numărul de telefon mobil înregistrat în cadrul Platformei, pentru a putea procesa cererea de dezabonare. Asigurați-vă că informațiile furnizate sunt corecte pentru a facilita dezabonarea în mod eficient.

8. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Platformei are dreptul de a modifica oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau chiar întreaga documentație, în orice moment, fără a fi necesară notificare prealabilă și fără a impune orice alte formalități Utilizatorilor. Orice modificare va fi considerată acceptată deplin și necondiționat de către toți Utilizatorii prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Platformă, indiferent de momentul în care modificarea a avut loc. Neacceptarea oricărei modificări presupune obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesul la Platformă și/sau utilizarea Serviciilor în orice mod.